اتصال سیم ها در ساختمان ها احتیاج به قطعات خاصی دارند که باید ویژگی های مناسب را جهت انتقال برق داشته باشند تا به مرور زمان استحکام خو را از دست ندهند و به خوبی بتوانند جریان برق را از خود عبور دهند . این قابلیت ها مسلما از چسب های نواری بر نمی آید که در بین مردم متداول گشته است . عدم توجه به نکات ایمنی در اتصال سیم های برق خطرساز بوده و موجب برق گرفتگی و آتش سوزی می گردند . کانکتور ها بدون آنکه گرم شوند از بروز این نوع خطرات جلوگیری می کنند . اما کانکتور ها در اشکال و جنس های متنوعی ساخته و عرضه می گردند که بنا بر نیاز مصرف کننده استفاده می شود . گاهی اوقات لازم است دو سیم را به هم متصل کنیم و گاهی نیاز است یک یا چند سیم فرعی را از سیم اصلی منشعب کنیم . استفاده از ترمینال ها به ما کمک می کند تا جریان برق را بارعایت ایمنی بالا بین دو یا چند سیم برقرار نماییم .

ترمینال
جستجوی اقلام بر اساس پارامتر
نام:
قیمت: از ريال تا ريال
[بدون محصول]