اقلام موجود درنیکا پرگاس

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

بست کمربندی
    بست کمربندی استیل
        بست کمربندی استیل با روکش اپوکسی
        بست کمربندی استیل بدون روکش اپوکسی
    بست کمربندی پلاستیکی
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت تایوان
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت چین
ترمینال
    ترمینال ریلی
        ترمینال ریلی سایز 2.5
    ترمینال شاخه ای
حروف و شماره سیم
شماره سیم حلقوی مدل EC-2 مجموعه 200 عددی موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰ریال
حروف سیم حلقوی مدل EC-2 مجموعه 520 عددی موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    حروف و شماره سیم تخت
        حروف سیم تخت
        شماره سیم تخت
    حروف و شماره سیم حلقوی
        حروف سیم حلقوی
        شماره سیم حلقوی
روکش حرارتی
    مصرف عمومی
    روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 black طول 1 متر موجود در انبار ۴,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 blue طول 1 متر موجود در انبار ۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 red طول 1 متر موجود در انبار ۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 1.0 yellow طول 1 متر موجود در انبار ۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 1.5 black طول 1 متر موجود در انبار ۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 blue طول 1 متر موجود در انبار ۶,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 yellow طول 1 متر موجود در انبار ۶,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 red طول 1 متر موجود در انبار ۶,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 2.0 black طول 1 متر موجود در انبار ۵,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 2.5 black طول 1 متر موجود در انبار ۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 yellow طول 1 متر موجود در انبار ۹,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 blue طول 1 متر موجود در انبار ۹,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 red طول 1 متر موجود در انبار ۹,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 3.0 black طول 1 متر موجود در انبار ۹,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 4.0 yellow طول 1 متر موجود در انبار ۱۳,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 4.0 red طول 1 متر موجود در انبار ۱۳,۵۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 yellow طول 1 متر موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 blue طول 1 متر موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 red طول 1 متر موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی مدل Diameter 5.0 black طول 1 متر موجود در انبار ۱۴,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 1.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 1.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 4.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 5.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 6.0 میلیمتر
        قطر 7.0 میلیمتر
        قطر 8.0 میلیمتر
        قطر 9.0 میلیمتر
        قطر 10.0 میلیمتر
        قطر 12.0 میلیمتر
        قطر 14.0 میلیمتر
        قطر 16.0 میلیمتر
        قطر 18.0 میلیمتر
        قطر 20.0 میلیمتر
        قطر 22.0 میلیمتر
        قطر 25.0 میلیمتر
        قطر 28.0 میلیمتر
        قطر 30.0 میلیمتر
        قطر 35.0 میلیمتر
        قطر 40.0 میلیمتر
        قطر 50.0 میلیمتر
        قطر 60.0 میلیمتر
        قطر 70.0 میلیمتر
        قطر 80.0 میلیمتر
        قطر 100.0 میلیمتر
        قطر 120.0 میلیمتر
        قطر 150.0 میلیمتر
        قطر 180.0 میلیمتر
سرسیم
سرسیم حلقوی مدل RV 2.5-6 مجموعه 100 عددی موجود در انبار ۳۲,۰۰۰ریال
سرسیم حلقوی مدل RV 2.5-6 مجموعه 25 عددی موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
سرسیم دوشاخ مدل SV 2-6 مجموعه 25 عددی موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
سرسیم سوزنی مدل PTV 1.25 بسته 25 عددی موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
    سرسیم حلقوی
    سرسیم دوشاخ
    سرسیم سوزنی
    سرسیم مادگی
    سرسیم مادگی مدل FDD 2-187 مجموعه 100عددی موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰ریال
    سرسیم مادگی مدل FDD 2-187 مجموعه 25 عددی موجود در انبار ۷۰,۰۰۰ریال
گلند کابل
    گلند پلاستیکی
        گلند پلاستیکی استاندارد PG
        گلند پلاستیکی استاندارد متریک
    گلند فلزی
        گلند فلزی استاندارد PG
        گلند فلزی استاندارد متریک
وایرشو
    وایرشو بدون روکش
    وایرشو روکشدار