اقلام موجود درنیکا پرگاس

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

بست کمربندی
    بست کمربندی استیل
        بست کمربندی استیل با روکش اپوکسی
        بست کمربندی استیل بدون روکش اپوکسی
    بست کمربندی پلاستیکی
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت تایوان
        بست کمربندی پلاستیکی ساخت چین
ترمینال
    ترمینال ریلی
        ترمینال ریلی سایز 2.5
    ترمینال شاخه ای
حروف و شماره سیم
    حروف و شماره سیم تخت
        حروف سیم تخت
        شماره سیم تخت
    حروف و شماره سیم حلقوی
        حروف سیم حلقوی
        شماره سیم حلقوی
روکش حرارتی
    مصرف عمومی
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۱ میلیمتر،زرد در انبار موجود نیست ۳۸,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲ میلیمتر،آبی در انبار موجود نیست ۴۴,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینک حرارتی)مصرف عمومی،قطر۲میلیمتر،مشکی در انبار موجود نیست ۴۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۲٫۵ میلیمتر،مشکی در انبار موجود نیست ۴۷,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۳ میلیمتر، زرد در انبار موجود نیست ۵۶۰,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر ۴ میلیمتر، قرمز در انبار موجود نیست ۶۷,۰۰۰ریال
    روکش حرارتی(شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی،قطر ۵ میلیمتر،مشکی در انبار موجود نیست ۸۳,۰۰۰ریال
        روکش حرارتی قطر 1.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 1.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 2.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 3.5 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 4.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 5.0 میلیمتر
        روکش حرارتی قطر 6.0 میلیمتر
        قطر 7.0 میلیمتر
        قطر 8.0 میلیمتر
        قطر 9.0 میلیمتر
        قطر 10.0 میلیمتر
        قطر 12.0 میلیمتر
        قطر 14.0 میلیمتر
        قطر 16.0 میلیمتر
        قطر 18.0 میلیمتر
        قطر 20.0 میلیمتر
        قطر 22.0 میلیمتر
        قطر 25.0 میلیمتر
        قطر 28.0 میلیمتر
        قطر 30.0 میلیمتر
        قطر 35.0 میلیمتر
        قطر 40.0 میلیمتر
        قطر 50.0 میلیمتر
        قطر 60.0 میلیمتر
        قطر 70.0 میلیمتر
        قطر 80.0 میلیمتر
        قطر 100.0 میلیمتر
        قطر 120.0 میلیمتر
        قطر 150.0 میلیمتر
        قطر 180.0 میلیمتر
سرسیم
    سرسیم حلقوی
    سرسیم دوشاخ
    سرسیم سوزنی
گلند کابل
    گلند پلاستیکی
        گلند پلاستیکی استاندارد PG
        گلند پلاستیکی استاندارد متریک
    گلند فلزی
        گلند فلزی استاندارد PG
        گلند فلزی استاندارد متریک
وایرشو
    وایرشو بدون روکش
    وایرشو روکشدار