بمنظور اتصال دو سیم به یکدیگر یا اتصال سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکشدار استفاده می شود . جنس هادی در این سرسیم ها ، مس همراه با آبکاری قلع و جنس روکش PVC می باشد . سرسیم ها در انواع مختلف حلقوی ، دوشاخ ، سوزنی ، فیشی ، نری ، مادگی ، ... عرضه می شود . بطور معمول سرسیم ها در چهار رنگ ; قرمز ، آبی ، مشکی و زرد تولید می شوند که هر کدام از رنگ ها بیانگر سایز سیم مورد استفاده است . به بیان بهتر ، رنگ قرمز جهت سیم 1.5 ، رنگ آبی جهت سیم 2.5 ، رنگ مشکی جهت سیم 4 و رنگ زرد مناسب سیم 6 می باشد .